Gdzie są wykorzystywane windy osobowe i kiedy ich montaż jest obowiązkowy?

Urządzeniem, które podnosi komfort korzystania z obiektów o wielu kondygnacjach, jest winda osobowa. Oprócz tego, że używanie jej pozwala uniknąć przemierzania kolejnych pięter po schodach, w wielu przypadkach montaż dźwigu stanowi jedyną szansę bezpiecznego wejścia do mieszkania lub lokalu użytkowego. Gdzie wykorzystuje się windy osobowe i kiedy prawo zobowiązuje zarządzających budynkami do ich instalacji? Odpowiadamy na najważniejsze pytania. Zobacz!

Windy osobowe i towarowe – zastosowanie

Jak sam nazwa wskazuje, winda osobowa służy do transportu osób w kierunku pionowym, pomiędzy kondygnacjami budynku. Umieszczona w specjalnym szybie, znajdującym się wewnątrz lub na zewnątrz budynku, porusza się dzięki urządzeniom dźwigowym, a jej maksymalny udźwig może wynosić od kilkuset do nawet tysiąca kilogramów.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami ruchowymi montaż wind osobowych stanowi jedyne dostępne rozwiązanie, umożliwiające bezpieczny transport na wyższe piętra budynku. Z takie udogodnienia skorzystają również seniorzy, mamy z dziećmi oraz wszyscy ci, którzy z różnych przyczyn wolą unikać przemieszczania się po schodach. Sprawia to, że w projektowanie wind oraz ich budowę warto zainwestować nie tylko w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, lecz także w:

  • urzędach i biurowcach,

  • sklepach oraz galeriach handlowych,

  • szpitalach, poradniach i placówkach służby zdrowia,

  • hotelach i domach wypoczynkowych,

oraz w pozostałych obiektach użyteczności publicznej. Z kolei windy towarowe instalowane są z myślą o sprawnym transportowaniu towarów, żywności czy wyposażenia i znajdują zastosowanie m.in. w branży gastronomicznej, szpitalach, hotelach, magazynach czy zakładach przemysłowych.

Obowiązek montażu windy w budynku mieszkalnym

To, czy w danym budynku powinien znaleźć się dźwig do transportu osób, wynika z obowiązujących w naszym kraju przepisów budowlanych. Precyzują one, że w sytuacji, gdy wysokość od pierwszej do najwyższej kondygnacji wynosi więcej niż 9,5 metra, montaż windy osobowej w lokalu mieszkalnym lub obiekcie użyteczności publicznej jest obowiązkowy. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż przepis wskazuje wyłącznie na kondygnacje znajdujące się nad ziemią, więc nie dotyczy piwnic ani innych pomieszczeń zlokalizowanych poniżej poziomu parteru.

W praktyce przywołane wyżej zasady powodują, że każdy blok lub inny budynek mieszkalny, biurowy, medyczny czy hotelowy, w którym znajdują się więcej niż 4 piętra, musi być wyposażony w dźwig osobowy. Aktualne regulacje obowiązują od 2002 roku, dlatego, jeżeli w 4-kondygnacyjnym obiekcie nie ma windy, to prawdopodobnie oznacza to, że został on wybudowany jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów.

Montaż wind osobowych – podstawa prawna

Kluczowym dokumentem, precyzującym konieczność budowy wind w tego rodzaju obiektach jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W § 54 ust. 1 ustawodawca określił, że obowiązkowy montaż wind osobowych występuje w:

  • budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

  • obiekcie zamieszkania zbiorowego,

  • każdym innym budynku, w którym różnica poziomów posadzek między pierwszą a najwyższą kondygnacją z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt osób przekracza 9,5 m.

Co więcej, w przypadku placówek opieki zdrowotnej oraz opieki społecznej montaż dźwigu osobowego konieczny jest już przy 2 kondygnacjach nadziemnych.

Czy warto wyposażyć budynek w windę?

Niezależnie od tego, czy przepisy w odniesieniu do konkretnego budynku nakładają obowiązek projektowania i montażu windy osobowej, warto zdecydować się na takie rozwiązanie. Wiąże się to nie tylko z udogodnieniem i podniesieniem komfortu życia, ale również umożliwi bezpieczne i swobodne poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami oraz ograniczeniami ruchowymi. Nawet jeżeli w obiekcie nie zaprojektowano szybu, współczesne możliwości technologiczne pozwalają na jego dobudowę – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Koszty projektu oraz instalacji wszystkich niezbędnych elementów pomagają również zbilansować dotacje państwowe, przyznawane m.in. ze środków PFRON czy w ramach programu „Dostępność+”. Jeśli szukasz firmy, która kompleksowo zajmie się montażem windy, skontaktuj się z nami!

31 marzec