Naprawa i przeglądy wind samochodowych – na co zwrócić uwagę?

Podesty załadowcze, czyli inaczej windy samochodowe, to ważne wyposażenie wielu pojazdów przewożących ładunki. Montowane w autach dostawczych, ciężarówkach, a nawet TIR-ach, znacząco ułatwiają i przyspieszają proces załadunku oraz rozładunku towarów. Choć są odporne na eksploatację w trudnych warunkach, tak od czasu do czasu wymagają naprawy i przede wszystkim przeglądu. Sprawdź już teraz, na co zwrócić uwagę przy wykonywaniu takiego serwisu! Skorzystaj z podpowiedzi specjalistów firmy Windy24h prowadzącej pogotowie windowe w Warszawie.

Czym jest towarowa winda samochodowa?

Stosowane w pojazdach podesty załadowcze zalicza się do dźwigników, czyli urządzeń przeznaczonych do przemieszczania ładunków w pionie. Towarowa winda samochodowa to metalowa platforma przystosowana do przenoszenia dużych obciążeń. Jest połączona ze specjalnym mechanizmem, który podnosi ją do poziomu przestrzeni załadunkowej auta lub opuszcza na sam dół.

Ponieważ podest załadowczy jest urządzeniem dźwigowym, musi być dopuszczony do użytku przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Przepisy wymagają także, aby regularnie przeprowadzać przegląd windy samochodowej. W przypadku stwierdzenia usterek należy niezwłocznie zająć się jej serwisem.

Obydwoma zadaniami może zająć się nasza firma Windy24h prowadząca pogotowie dźwigowe na terenie Warszawy. Specjalizujemy się również w naprawie dźwigów towarowych i osobowych montowanych w budynkach, w tym takich jak winda panoramiczna.

Przegląd windy samochodowej – na co zwrócić uwagę?

UDT jest odpowiedzialne nie tylko za wykonywanie badań odbiorczych podestów załadunkowych. W późniejszym czasie regularnie przeprowadza ich przeglądy. Obowiązkiem właściciela pojazdu z takim urządzeniem jest zapewnienie inspektorom odpowiednich warunków do ich wykonania.

Warto więc często kontrolować stan techniczny sprzętu, odwiedzając serwis towarowych wind samochodowych. Podczas jego sprawdzania należy zwrócić szczególną uwagę na:

  • całą instalację hydrauliczną, w tym przewody oraz agregat,

  • stan platformy oraz jej głównej belki,

  • sprawność instalacji elektrycznej oraz urządzeń sterujących mechanizmem dźwigowym.

Istotne jest również sprawdzenie całej dokumentacji technicznej oraz wymaganych prawem oznaczeń. Na koniec powinno się jeszcze wykonać ogólny test urządzenia przy pracy pod obciążeniem.

Jeśli sprzęt jest sprawny, warto podjąć się jego konserwacji, a więc smarowania kluczowych elementów. Z kolei w przypadku wykrycia usterek od razu trzeba zająć się ich usunięciem. Naprawa wind samochodowych musi być wykonana zgodnie ze standardami technologicznymi narzuconymi przez producenta.

Specjaliści z naszego pogotowia windowego z Warszawy mogą się tym zająć. Specjalizujemy się w serwisie różnych urządzeń dźwigowych, zarówno towarowych, jak i osobowych.

Kiedy UDT wykonuje badania kontrolne urządzeń dźwigowych?

Jeśli masz pojazd wyposażony w platformę załadowczą, musisz przygotować się na dodatkowe badania kontrolne wykonywane przez UDT. Inspektorzy zajmują się bowiem nie tylko okresowymi przeglądami. Sprawdzają również stan techniczny po zakończeniu poważniejszej naprawy windy samochodowej. Z tego powodu bardzo ważne jest, aby za serwis odpowiedzialni byli specjaliści z odpowiednim doświadczeniem.

Drugą sytuacją, w której trzeba wezwać inspektora Urzędu Dozoru Technicznego, jest uszkodzenie pojazdu w wyniku wypadku. Badanie ma na celu ustalenie, czy urządzenie dźwigowe jest w pełni sprawne i można z niego bezpiecznie korzystać.

Każdy tego typu przegląd jest przeprowadzany w obecności użytkownika auta lub oddelegowanej przez niego osoby.

Chcesz kompleksowo zadbać o windę samochodową? Zgłoś się do dobrego pogotowia windowego!

Pamiętaj, że częste doglądanie stanu technicznego podestu załadowczego jest ważne przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa. Z tego powodu przeglądy, konserwacje i naprawy platformy samochodowej najlepiej zostaw w rękach profesjonalistów. Jeśli szukasz dobrego serwisu dźwigowego w Warszawie, zgłoś się do naszego pogotowia windowego Windy24h! Serwisujemy windy na pojazdach, jak i towarowe oraz osobowe w budynkach, w tym panoramiczne.

23 wrzesień